Minister Veerman heeft tijdens het algemeen overleg met de vaste
kamercommissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) benadrukt
dat hij geen slapjanus is. Aanleiding voor zijn opmerkingen waren
kritische vragen van kamerleden over zijn tactiek om de walvisjacht te
bestrijden. Whalewatch, een internationale coalitie van ruim 140
dierenbeschermingsorganisaties, hoopt dat Nederland de komende week op
de jaarlijkse vergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie
(IWC) inderdaad een ferme houding toont en niet inlevert op het welzijn
van de walvis.

Minister Veerman wil walvisjagende landen als Japan, Noorwegen en
IJsland vangstquota toestaan, als hij ze daarmee binnen de IWC kan
houden. Dierenbeschermers hebben gewaarschuwd dat een compromis op dit
onderwerp leidt tot toename van de jacht, afschaffing van het huidige
vangstverbod ('moratorium') en opheffing van het handelsverbod in
walvisproducten. De minister kon niet uitleggen hoe hij wil voorkomen
dat dit handelsverbod, dat is gekoppeld aan het vangstverbod, sneuvelt.
Kamerleden van SP, GroenLinks, D66 en PvdA hadden dan ook pittige
kritiek op zijn plannen.

Minister Veerman heeft toegezegd in de
ministerraad te spreken over de mogelijkheden om het probleem van de
walvisjacht op Europees niveau aan te pakken en op de agenda te
plaatsen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Veermans verweer
komt aan de vooravond van de jaarlijkse vergadering van de IWC, die van
20 t/m 24 juni plaatsvindt in Ulsan, Korea. Voor het eerst sinds het
moratorium in 1986 van kracht werd, dreigen landen die voor de
walvisjacht zijn een meerderheid te vormen binnen de IWC. Whalewatch
wil voorkomen dat tijdens de vergadering een compromis wordt gesloten
dat kan leiden tot de hervatting van de jacht. Nederland is een van de
grootste pleitbezorgers voor zo'n compromis. Whalewatch is voor behoud
van het huidige vangstverbod en roept op een einde te maken aan alle
vormen van commerciële en wetenschappelijke walvisjacht. Volgens de
dierenbeschermers is er geen diervriendelijke manier om midden op zee
een walvis te doden.

De meerderheid van de Nederlandse bevolking
(84%) vindt dat de Nederlandse regering niet moet instemmen met een
verdrag dat de geleidelijke hervatting van commerciële walvisjacht
mogelijk maakt, zo blijkt uit een peiling door TNS NIPO in opdracht van
Whalewatch. Ruim de helft van de Nederlanders verwacht van de regering
dat zij tegen de walvisjacht is en blijft. Maar liefst 93% vindt het
niet toelaatbaar dat walvissen door de gebruikte jachtmethode een lange
doodsstrijd doormaken.

Nederland wordt in de IWC vertegenwoordigd door Seppe Raaphorst, directeur Natuur van het Ministerie van LNV.

bron:WSPA