Minister C.P. Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft opnieuw een convenant afgesloten met de stichting Entente Florale Nederland. Het convenant heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Hiermee verbindt het ministerie zich aan deze nationale groencompetitie waaraan jaarlijks door een aantal dorpen en steden wordt meegedaan. De overeenkomst werd op het ministerie ondertekend door de minister en door drs Jaap Spros als voorzitter van de stichting Entente Florale Nederland.

Bij het afsluiten van de eerste samenwerkingsovereenkomst, in 2001, lag de nadruk op het aspect natuur en ecologie. Nu is besloten om de komende vijf jaar, naast de aandacht voor het natuuraspect, structureel de aandacht te vestigen op het belang van het inzetten van groen als volwaardig instrument in de stedelijke ontwikkeling.
De Groene Stad
Met het thema De Groene Stad wordt nadrukkelijk het maatschappelijk, sociaal en economisch belang van het groen in beeld gebracht. Het gaat om een nieuwe visie die ervan uitgaat dat groen integraal deel uitmaakt van een nieuw te ontwikkelen planologisch beleid. Dat is de boodschap aan gemeenten, maar ook aan projectontwikkelaars, woningbouwcoöperaties  en anderen die zich met de inrichting van het verstedelijkte gebied bezig houden. Groen is een belangrijke factor voor het welzijn en de gezondheid van de inwoners van het stedelijk gebied en voor de economische vitaliteit van de stad. In het convenant is ook opgenomen dat Entente Florale zich bezig gaat houden met de opzet van een nationaal netwerk van steden en dorpen die het groen als beleidsinstrument inzetten. Entente Florale voorzitter Jaap Spros is blij met het nieuwe convenant, dat de nationale groencompetitie de nodige financiële armslag geeft. 'De Entente Florale is een uitstekend middel om de gemeenten te confronteren met het grote belang van goede groenvoorzieningen', aldus Spros. 'De laatste decennia is het groen in veel steden en dorpen niet veel meer dan een ondergeschoven kind in de ontwikkeling van het stedelijke gebied. Als dit zich doorzet ontwaken we over een aantal jaren in groene armoede. Het signaal dat de Nederlandse middenklasse wegtrekt uit het stedelijk gebied onderstreept

dit'. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek toont het grote belang van groen aan. Ook door het ministerie van LNV zijn initiatieven ondernomen om de aandacht voor een groene invulling van het stedelijke gebied interdepartementaal te stimuleren.

Meer en meer komt de overtuiging naar voren dat bomen en planten een grote bijdrage leveren aan het verbeteren van het welzijn en welbevinden van de Nederlander.
Deelnemers 2006
Dit jaar nemen tien steden en dorpen deel aan de nationale groencompetitie Entente Florale 2006. Het deelnemersveld is mooi verspreid door heel Nederland. In de categorie steden, plaatsen met meer dan 15.000 inwoners, gaan Amersfoort, Den Helder, Nijkerk en Rijswijk de onderlinge competitie aan. In de categorie kleine steden en dorpen zijn dit Baarle-Nassau, Gemert-Bakel met de kern Gemert, Haren, Midden-Drenthe met de kern Westerbork en Tytsjerksteradiel met de kern Burgum. Medio oktober wordt tijdens de feestelijke prijsuitreiking door minister Veerman bekend gemaakt welke gemeente zich in 2006 groenste stad of dorp van Nederland mag noemen.
bron:Entente Florale