Woensdag 6 juli a.s. zal Cees Veerman, minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid, in Delfzijl de opening verrichten van de Noord-Nederlandse Oliemolen BV. Dit is de eerste oliemolen in Nederland waarbij  uit koolzaad door middel van koude persing biobrandstof wordt gemaakt.

Het initiatief voor deze onderneming is in 2001 genomen. Het was Hein Aberson van Solaroilsystems uit Boyl die hiervoor contact zocht met enkele enthousiaste akkerbouwers uit Groningen en landbouworganisatie NLTO. In de Tweede Kamer was een motie aangenomen waarbij het kabinet gevraagd werd om te komen met een experiment voor een volledige accijnsvrijstelling voor koudgeperste plantaardige olie. Het betreft dan het gebruik van Pure Plantaardige Olie (PPO)  in daartoe aan te  passen dieselmotoren. De initiatiefnemers hebben met steun van de NLTO dit experiment opgepakt. Het uitgangspunt  daarbij is steeds geweest er naar te streven om de koolzaadtelers zeer nauw te betrekken bij de onderneming. Op die manier zouden de agrariërs ook kunnen delen in de toekomstige rendementen van de onderneming. Op dit moment  zijn 60 koolzaadtelers als certificaathouder verbonden aan de oliemolen. Het koolzaadareaal van 500 ha in 2002 is inmiddels weer gestegen naar ruim 2000 ha. Voor de afzet van de PPO zijn de afgelopen tijd al veel vrachtauto's en andere voertuigen omgebouwd om deze zeer milieuvriendelijke brandstof te kunnen gebruiken. PPO past uitstekend in het  streven naar het gebruik van duurzame energie. Plantaardige olie is een hernieuwbare, niet-eindige brandstof. Zo wordt de uitstoot van koolmonoxide en roetdeeltjes met de helft verminderd ten opzichte van gewone dieselolie. Met betrekking tot de kooldioxide (CO2) is er sprake van  100 procent reductie.

Naast de productie van biobrandstof ontstaat er ook nog een bijproduct, de koolzaadkoek. Vanwege het hoge eiwitgehalte is deze koek zeer geschikt voor de veevoerindustrie. De oliemolen is echter ook op zoek naar andere toepassingen in de markt. Tijdens de opening op 6 juli a.s. zal de voorzitter van de vereniging van certificaathouders van de oliemolen, Lenus Hamster,  daarover nadere mededelingen doen.

Bron: Noord Nederlandse Oliemolen B.V.

Hoofdlijnenakkoort vroegpensioen en levensloop bij ABP

Op 5 juli hebben sociale partners verenigd in de Pensioenkamer van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid een akkoord bereikt over de hervorming van de FPU. Hervorming van de FPU was noodzakelijk omdat per 1 januari 2006 de fiscale regelgeving omtrent vroegpensioen wijzigt. Hierdoor zou de FPU voor de werkgever en de werknemer duurder worden.

Binnen de nieuwe regeling blijft het mogelijk om eerder uit te treden dan 65 jaar. Dit is mogelijk door meer ouderdomspensioen op te bouwen dat eerder dan op leeftijd 65 kan ingaan en door te sparen in de levensloopregeling en dit voorafgaand aan het pensioen op te nemen. De nieuwe regeling biedt meer keuzemogelijkheden voor het individu en maakt het aantrekkelijk om langer door te werken.

Voor meer informatie wordt verwezen naar het persbericht en naar de tekst van het hoofdlijnenakkoord. Het ABP zal werkgevers en werknemers informeren over het akkoord. Daarnaast zal het CvA gemeenten binnenkort een ledenbrief sturen over de hervorming van de FPU.

bron:VNG

 

 

 

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular