Minister Gerda Verburg van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit(LNV) heeft donderdag, op het
melkveebedrijf van de familie Staal in Ermelo, de aftrap gegeven
voor de oprichting van de Stichting Weidegang. De initiatiefnemers,
het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, Friesland Foods en de
Vereniging Natuurmonumenten staan aan de basis van de Stichting
Weidegang. Doel van de Stichting Weidegang is de zichtbaarheid van
koeien in het Nederlandse landschap te stimuleren door weidegang te
ondersteunen.

Albert Heijn heeft zich inmiddels als
eerste partij aangesloten bij de stichting. Zuivelondernemingen
zijn uitgenodigd te participeren in de stichting en overwegen
deelname, hiervan heeft Rouveen Kaasspecialiteiten zich al als
deelnemer aangemeld. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, Rabobank Nederland, LTO Nederland en NAJK
ondersteunen de activiteiten van de stichting.

De Stichting Weidegang krijgt twee taken.
De eerste taak is het adviseren van melkveehouders over het
toepassen van weidegang. De tweede taak is een financiële
ondersteuning van melkveehouders die weidegang hanteren via het
uitkeren van een weidegangbonus.

Advies over weidegang

Om weidegang te stimuleren worden
verspreid over heel Nederland circa dertig adviseurs van veehouders
uit reguliere erfbetreders opgeleid door het Ministerie van LNV.
Veehouders die weidegang niet of beperkt hanteren, of overwegen met
weidegang te stoppen, kunnen deze deskundigen gratis inschakelen om
de mogelijkheden voor weidegang op het bedrijf in kaart te brengen.
Daarnaast worden adviezen gegeven over hoe weidegang toegepast kan
worden in lastige situaties, zoals bij grote koppels koeien en
veehouders die hun koeien melken met een robot.

Weidegangbonus

De Stichting Weidegang zal melkveehouders
die de melkkoeien van het voorjaar tot in het najaar laten weiden
een financiële ondersteuning (weidegangbonus) verlenen.

Bedrijfsleven, overheden en
maatschappelijke organisaties die het belangrijk vinden dat de koe
zichtbaar blijft in het Nederlandse landschap kunnen bijdragen aan
het fonds. De middelen kunnen desgewenst worden gebruikt voor
advisering of voor de weidegangbonus.

Friesland Foods garandeert drie jaar lang
een bijdrage van twee miljoen per jaar aan het fonds ten behoeve
van de financiële ondersteuning van de eigen ledenveehouders
die weidemelk leveren. Ook andere zuivelondernemingen kunnen een
financiële bijdrage in het fonds storten ten behoeve van de
financiële ondersteuning van hun eigen leden of leveranciers
die weidemelk leveren.

Minister Gerda Verburg (LNV) is
enthousiast over de activiteiten van de Stichting Weidegang: 'Er
is veel kennis over hoe weidegang in moderne bedrijfssystemen kan
worden ingepast. Het is goed dat deze kennis via de adviseurs van
de Stichting Weidegang in de melkveehouderij worden verspreid.' De
Stichting Weidegang vloeit voort uit afspraken tussen de
zuivelsector, de supermarkten, de overheid en maatschappelijke
organisaties in december 2005.

Robert van Ballegooijen, lid van de
concerndirectie van Friesland Foods: 'Melkveehouders moeten
belangrijke keuzes maken over de inrichting van hun bedrijf. Met de
advisering en de weidegangbonus ondersteunt de Stichting Weidegang
melkveehouders een bewuste keuze te maken voor weidegang.'

Albert Heijn staat positief tegenover
weidegang voor melkkoeien en wil daarom een actieve bijdrage
leveren aan de Stichting Weidegang: Simone Hertzberger, Hoofd
Kwaliteit en Productintegriteit: 'Albert Heijn zal deel gaan
uitmaken van het bestuur van de stichting. Tevens zullen wij
jaarlijks een financiële bijdrage leveren aan de
stichting.'

Directeur Natuurbeheer Teo Wams van de
Vereniging Natuurmonumenten: 'De kracht van het concept is dat de
hele keten, van de veehouder tot en met de supermarkt, betrokken
wordt bij weidegang. Alleen als iedereen zijn verantwoordelijkheid
neemt, kunnen we het mooie Nederlandse landschap behouden.'

Voorzitter Klaas van der Doel van het
Centraal Bureau Levensmiddelenhandel is enthousiast over het brede
draagvlak: 'Deze brede steun voor weidegang is een krachtige
impuls om de koe in de wei te houden.'

Wim Thus, afdelingsdirecteur Landbouw van
Rabobank Nederland zegt: 'De openstelling van de Stichting
Weidegang voor alle melkveehouders in Nederland maakt een brede en
gebundelde aanpak uit de zuivelkolom mogelijk. Het deelnemen van
maatschappelijke en consumentenorganisaties zorgt voor een stevig
draagvlak'.

Koeien in de wei

In 2005 liep in Nederland gemiddeld circa
85 procent van de melkkoeien in de wei. Een trend is dat een
toenemend aantal melkveehouders de melkkoeien minder laat weiden.
Vele factoren spelen daarbij een rol, zoals de toenemende omvang
van de melkveebedrijven in relatie tot een te kleine huiskavel. De
activiteiten van de Stichting Weidegang zijn erop gericht om
melkveehouders te ondersteunen bij een bewuste keuze voor
weidegang.

bron:Stichting Weidegang