De Amsterdamse wethouder voor Economische Zaken Asscher en minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie hebben maandag gezamenlijk een werkbezoek gebracht aan enkele bedrijven in de creatieve industrie in Amsterdam. Doel van het werkbezoek was om te kijken hoe het beleid inzake de toelating van kennismigranten in de praktijk werkt en om nog bestaande knelpunten voor het bedrijfsleven op te lossen.

Minister Verdonk heeft onlangs al een nieuw toelatingsbeleid voor werkmigranten voorgesteld. Het nieuwe beleid zal meer gebaseerd zijn op de behoefte aan migranten die in de Nederlandse samenleving bestaat. Zo komt er een talentenregeling op basis van een puntensysteem voor innovatieve ondernemers, zelfstandige onderzoekers of creatieve toptalenten en wordt er een nieuwe niet-verlengbare vergunning voor de duur van één jaar geïntroduceerd ten behoeve van tijdelijke arbeid zoals seizoensarbeid.

Een modern migratiebeleid moet ook efficiënt en effectief uitgevoerd kunnen worden. Daarom worden de toelatingsprocedures versneld en vereenvoudigd, onder meer door centralisatie van de behandeling van verblijfsaanvragen en digitalisering en vereenvoudiging van aanvraagprocedures. In het nieuwe migratiebeleid spelen instellingen en bedrijven op basis van contracten met de overheid een grotere rol bij studie- en arbeidsmigratie. Ze krijgen meer zeggenschap bij de selectie van de gewenste migranten om een snelle en flexibele toelating van geselecteerde migranten mogelijk te maken. Op deze
wijze is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid met betrekking tot deze migranten.

bron:MinJus