VWS wil een ‘veegploeg’ instellen om de problemen in het declaratie- en betalingsverkeer tussen zorgverzekeraars en huisartsen in kaart te brengen en op te lossen. De veegploeg staat onder voorzitterschap van het ministerie van VWS. Dit schrijft minister Hoogervorst in de vijfde voortgangsrapportage over de invoering van de Zorgverzekeringswet.

In de eerste weken van dit jaar ontstonden knelpunten in het declaratie- en betalingsverkeer tussen huisartsen en verzekeraars. “Sindsdien zijn veel acties ondernomen om deze knelpunten aan te pakken”, aldus de minister. “In de praktijk is het echter voor de huisartsen niet altijd duidelijk waar de rekening naartoe moet. Dit wordt onder meer veroorzaakt door het feit dat mensen bezig zijn met het wisselen van zorgverzekeraar.” De veegploeg moet deze problemen tijdig signaleren en tot een oplossing brengen.
bron:VWS