Enkele weken geleden werd bekend dat het laatste gedetineerdenvoetbalteam van Nederland aan het einde van dit seizoen wordt opgeheven. Door de bezuinigingen in het gevangeniswezen kan Penitentiaire Inrichting Norgerhaven het team onmogelijk in stand te houden, zo wordt gesteld. De SP ziet de opheffing van dit team als een teken van onaanvaardbare verslechteringen in de gevangenissen en vroeg de minister van Justitie om opheldering.

Jan de Wit SP Tweede-Kamerlid Jan de Wit: "Dat voetbalteam speelt al jaren in de KNVB-amateurcompetitie en wordt zowel in als buiten de gevangenis enorm gewaardeerd. Meedraaien in zo'n elftal draagt direct bij aan de heropvoeding van mensen die de fout in zijn gegaan, dat zeggen alle betrokkenen, van de bewaarders tot de gevangenen zelf. Goed voetballen vergt inzet, samenwerking,
verantwoordelijkheidsgevoel. Allemaal vaardigheden die gevangenen moeten ontwikkelen om niet weer te vervallen in criminaliteit. Dat zo'n voetbalteam moet verdwijnen is symptomatisch voor hoe wij met gedetineerden omgaan."

Daarom vroeg De Wit aan minister Donner van Justitie naar de mogelijkheden om het team in stand te houden, bijvoorbeeld door financiering van buitenaf. De Wit: "Als geld het enige probleem zou zijn, zagen wij wel mogelijkheden om sponsors te interesseren voor dit elftal. Helaas blijkt uit de antwoorden van de minister dat hij dat niet wil toestaan. Dan is er maar à©à©n oplossing: de minister moet geld vrijmaken om dit team in stand te houden." De Wit zal de minister volgende week, bij een debat over de opvang van ex-gedetineerden, hiertoe oproepen. De Wit: "De minister kan met een hele kleine verschuiving van middelen de gedetineerden van Norgerhaven een enorm plezier doen. Het gaat hier niet om miljoenen: met een paar duizend euro kan het elftal weer een seizoen vooruit. Dat lijkt mij geen hoge prijs voor een team dat jaren heeft gegolden als het visitekaartje van het gevangeniswezen."

bron:SP

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular