Minister Pieter Winsemius van VROM
verdeelt 65 miljoen euro over 51 gemeenten. Het impulsbudget is een
subsidieregeling bedoeld voor het oplossen van onvoorziene
knelpunten of het versnellen van de stedelijke vernieuwing in de
aandachtswijken. De minister heeft 76 aanvragen gehonoreerd van 31
grote gemeenten en van 20 kleinere gemeenten.

Het Impulsbudget stedelijke vernieuwing
omvat totaal E100 miljoen:

E70 miljoen voor de G4 (waarvan E35
miljoen in 2005 al is toegezegd)

E20 miljoen voor de G27 en E10 miljoen
voor overige gemeenten.

Veel gemeenten die subsidie krijgen,
hebben problemen bij het verbeteren van de leefbaarheid in de
aandachtswijken. Zo zijn er projecten die onveilige plekken
aanpakken in oude wijken of in de omgeving van NS-stations (Almelo
en Zoetermeer). Verder betreft het een aantal projecten waarmee de
openbare ruimte wordt verbeterd door het aanleggen en opknappen van
groenstroken en parken. Ook zijn er gemeenten die extra moeten
investeren om de tegenvallende afzet van nieuwe koopwoningen in
deze wijken te stimuleren en het imago van de wijk op te krikken.
Zij doen dat door bijvoorbeeld (ondergrondse) parkeervoorzieningen
aan te leggen. Daarnaast blijken zogenoemde 'rotte kiezen' de
voortgang van de stedelijke vernieuwing ernstig te belemmeren. Met
behulp van deze subsidie worden verpauperde panden die in
particulier bezit zijn opgeknapt. Opvallend zijn de projecten waar
water een rol speelt. De aanpak van singels in Rotterdam, de
waterberging in Hoogezand-Sappemeer en 's-Hertogenbosch en de
rioolrenovaties in Heerlen en Delfzijl zijn daar voorbeelden
van.

Naast de G4 en de G27 ontvangen de
volgende gemeenten subsidie van VROM: Almere, Bergen op Zoom,
Borger-Odoorn, Capelle a/d IJssel, Culemborg, Delfzijl, Den Helder,
Heerenveen, Hoogezand-Sappemeer, Kampen, Maassluis, Meppel,
Roermond, Skarsterlan Terneuzen, Velsen, Vianen, Vlaardingen,
Winterswijk, Zoetermeer.

bron:VROM