De door het Ministerie van Justitie uitgeschreven tender voor het leveren van Hardware inclusief direct daaraan gerelateerde dienstverlening is voor drie van de vijf percelen aan Scholten Awater gegund.

Bij de gunning is veel belang gehecht aan de aanwezige kennis en certificering op de productgebieden Server, Storage en Thin Client, alsmede de ervaring hiermee bij organisaties van deze omvang. Scholten Awater is hiernaast uitstekend in staat gebleken de prijsstelling, levertijd en dienstverlening optimaal aan te laten sluiten op de behoeften van het Ministerie van Justitie. Op basis hiervan heeft het Ministerie van Justitie Scholten Awater beoordeeld als een efficiënte partij waarvan de aangeboden oplossingen voor de percelen Server, Storage en Thin Client zijn beoordeeld als à©à©n van de economisch meest voordelige inschrijvingen.

Theo Willems, Algemeen Directeur Scholten Awater:Voor Scholten Awater is het Ministerie van Justitie een strategische klant. Wij hebben veel energie gestoken in de voorbereiding en uitwerking van deze aanbesteding en dientengevolge hebben wij ons ingeschreven op alle vijf de percelen. Met de gunning van drie van de vijf percelen is onze forse tijdsinvestering ruim beloond. Scholten Awater is de grootste hardwareleverancier van Nederland en met het winnen van deze aanbesteding wordt onze voorsprong alleen maar groter.

Over Scholten Awater:
Of het nu gaat om de inrichting van 100 of 5.000 werkplekken of om de inrichting van datacenters, we denken mee in het complete proces van kantoorautomatisering. Van de inventarisatie van uw organisatie en doelen tot heldere afspraken en strakke planning. Van de levering vanuit ons 15.000m2 tellende distributiecentrum tot installatie, evaluatie en terugkoppeling. Standaardisatie is daarbij de rode draad in alles wat we doen. Want uiteindelijk biedt dat u schaalvoordeel, efficiency en bovenal gemak.

Vanuit die gedachte hebben we ervoor gekozen ons te specialiseren in het leveren van hardware en alle mogelijke diensten die daarmee kunnen samenhangen. Met die aanpak mogen we ons inmiddels de grootste IT-reseller van Nederland noemen.

Kijk voor meer informatie op sa.nl

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular