Staatssecretaris Dijksma heeft opdracht
gegeven aangifte te doen tegen de Stichting Islamitische Scholen
Helmond e.o. De stichting bestuurt een school in Helmond en een
school in Roermond. Het vermoeden bestaat dat de stichting
strafbare feiten heeft gepleegd bij de besteding van overheidsgeld
dat zij krijgt voor de scholen. Staatssecretaris Dijksma wil dit
geld terug hebben. Om verdere onrechtmatigheden te voorkomen, houdt
het ministerie voorlopig de rijksbekostiging in. De doorbetaling
van de salarissen van de directie en het overige personeel wordt
gegarandeerd. Dit schrijft staatssecretaris Dijksma vandaag in een
brief aan de Tweede Kamer.

De school in Helmond is een kwalitatief
goede school die verder niet in problemen is. De leerlingen op deze
school mogen niet de dupe worden van het malverserende bestuur. De
school in Roermond gaat aan het einde van het schooljaar dicht
omdat er te weinig kinderen op zitten. De Auditdienst en de
Onderwijsinspectie hebben een oriënterend onderzoek bij de
Stichting Islamitische Scholen Helmond e.o. gedaan naar de
besteding van het geld over de jaren 2005 en 2006. De Auditdienst
en de Onderwijsinspectie hebben op basis van dit oriënterend
onderzoek besloten ook de jaren 2002, 2003 en 2004 te onderzoeken.
Op het moment dat dit onderzoek is afgerond, is bekend om welk
bedrag het in totaal gaat en kan er worden teruggevorderd. Tot die
tijd zal de rijksbekostiging worden ingehouden om verdere
onrechtmatigheden te voorkomen. Het rapport van de Auditdienst en
de Inspectie dat betrekking heeft op de jaren 2005 en 2006 wordt
volgens de geldende procedures op uiterlijk 9 april openbaar
gemaakt.

Woensdag heeft het ministerie van OCW met
het bestuur gesproken over het onderzoek, over de maatregelen van
het ministerie en over de positie van het bestuur. Staatssecretaris
Dijksma komt binnen afzienbare tijd met een wetsvoorstel waarin
geregeld wordt dat bij wanprestatie van een schoolbestuur sterk kan
worden ingegrepen en dat een school die kwalitatief onder de maat
presteert gesloten kan worden.

bron:OCW