De Inlichtingen-en opsporingsdienst (IOD) van de VROM-Inspectie heeft afgelopen jaar bij zes huursubsidiecontroles veel onrechtmatigheden aangetroffen: bij zes procent van de bezochte adressen werd de subsidie direct stopgezet en bij ongeveer eenderde bleek de aangetroffen situatie niet in overeenstemming met de gegevens van de huursubsidie-aanvraag. Er wordt momenteel nog nader onderzocht of het daarbij ging om fraude of andere (administratieve) onrechtmatigheden.

De controles vonden plaats in Amsterdam Zuid-Oost (twee maal), in Den Haag Centrum, Delft, Vlaardingen en Zaanstad. Daarbij werd nauw samengewerkt met onder meer de gemeentelijke sociale diensten voor de bijstandwet, de gemeenten voor de GBA, betrokken woningcorporaties en soms plaatselijke politie.
Aanleiding voor deze controle aan de deur was een onderzoek van de Universiteit van Utrecht dat vorig jaar werd gepubliceerd. Bij dat onderzoek werd huursubsidieontvangers anoniem gevraagd of zij zich wel of niet altijd aan de regels hielden. Daaruit bleek onder meer dat bij de huursubsidieaanvraag niet altijd de juiste gegevens over de bewonerssituatie werden opgegeven.
Dit soort onrechtmatigheden kan vooral opgespoord worden door controles aan huis. Omdat de Belastingdienst vanaf het komend jaar verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van en toezicht op de huursubsidieverstrekking ('huurtoeslag') zijn er tussen VROM en de Belastingdienst afspraken gemaakt over capaciteit en opleiding van medewerkers van de Belastingdienst door IOD- medewerkers. De komende maanden worden gezamenlijk nieuwe controleacties gehouden en de 'oude gevallen' afgehandeld.

bron:VROM