Minister Cramer (Milieu) heeft dinsdag het
eerste energielabel in ontvangst genomen. Het energielabel (of
energiecertificaat) geeft informatie over energiegebruik van een
gebouw en doet suggesties voor energiebesparende maatregelen.

Het gebouw van het ministerie van VROM
heeft een C-label. Cramer wil zo snel mogelijk voldoen aan de eisen
voor een B-label. De meeste geadviseerde maatregelen zullen daarom
worden meegenomen in een voorziene renovatie van het gebouw. De
Rijksgebouwendienst wil ook op korte termijn al maatregelen
uitvoeren. Een mogelijke maatregel is bijvoorbeeld het toepassen
van veegschakeling waarmee je het energieverbruik door verlichting
kunt inperken.

Vanaf volgend jaar moeten eigenaren bij
verkoop of verhuur een energielabel kunnen tonen. Het energielabel
geeft op een schaal van A (zuinig) tot en met G (onzuinig)
informatie over het energiegebruik van het gebouw. Energielabels
worden afgegeven door gecertificeerde adviseurs. Met de invoering
van het energielabel verwacht VROM dat er extra wordt
geïnvesteerd in energiebesparing. Energiebesparing in gebouwen
is één van de mogelijkheden om de uitstoot van
broeikasgassen en het energiegebruik te verminderen. In Nederland
wordt 30 procent van de energie in woningen/gebouwen gebruikt en is
15 procent van de uitstoot van broeikasgassen afkomstig uit de
gebouwde omgeving.

bron:VROM