De ministerraad heeft onlangs ingestemd met een wetsvoorstel waarin de verbreding van het huidige rioolrecht tot een bestemmingsheffing wordt geregeld. Daarnaast regelt dit wetsvoorstel de gemeentelijke zorgplichten voor doelmatige inzameling van overtollig grondwater- en regenwater in het bebouwde gebied. Met de nieuwe heffing kunnen gemeenten deze nieuwe taken bekostigen.

Gemeenten krijgen beleidsvrijheid in de wijze waarop de zorgplichten ingevuld worden. Ten aanzien van regenwater betekent dit dat gemeenten het regenwater ook gemengd met afvalwater kunnen blijven inzamelen. Wel wordt van gemeenten gevraagd om na te denken over regenwaterbeleid waarbij gescheiden inzameling zeker in nieuwe situaties zoveel mogelijk het uitgangspunt is. Ten aanzien van grondwater, betekent de zorgplicht dat de gemeente in het bebouwd gebied bepaald hoe met overtollig grondwater wordt omgegaan. De verantwoordelijkheid van de perceelseigenaar voor regen- en grondwater blijft uitgangspunt. De gemeente heeft een rol in de verdere verwerking waarbij het gemeentelijk beleid daarbij op lokaal democratische wijze tot stand wordt gebracht.

Zoals het ernaar uitziet komt het wetsvoorstel goed overeen met de VNG-visie Baas in eigen buis. Het wetsvoorstel komt daarnaast overeen met de lijn van het CIW-advies aanpak stedelijke grondwaterproblemen en de rijksbrief regenwater.

Het wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State. De verwachting is dat het wetsvoorstel in juli naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Dat is het moment dat het wetsvoorstel openbaar wordt. De kamerbehandeling van het wetsvoorstel zal in het najaar plaatsvinden. De VNG zal haar leden verder informeren op het moment dat het wetsvoorstel openbaar wordt en nadat de kamerbehandeling heeft plaatsgevonden.

bron:VNG