Wie zich inschrijft als werkzoekende, of
een uitkering aanvraagt, hoeft daar in de toekomst nog maar
één keer zijn gegevens voor te verstrekken. Dat is
het gevolg van een wetsvoorstel waar de ministerraad mee heeft
ingestemd op voorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. Als het parlement hiermee instemt wordt
het voorstel ook werkelijk wet.

De wet verbiedt organisaties die de wetten
voor werk en inkomen uitvoeren om bij hun klanten gegevens op te
vragen die al bij hen of bij andere uitvoeringsorganisaties bekend
zijn. Zij moeten gebruik gaan maken van het digitale klantdossier
dat vanaf 1 januari 2007 in fases wordt ingevoerd. In dit dossier
staan de bij de verschillende diensten bekende gegevens van de
klant.

Met het digitale klantdossier kan de klant
vanuit huis een uitkering aanvragen. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van een “omgekeerde intake”. Dat houdt in dat de burger
niet meer verantwoordelijk is voor het verstrekken van gegevens.
Hij ontvangt inschrijfformulieren waarop zijn gegevens al zijn
ingevuld. Die hoeft hij alleen nog maar te controleren op juistheid
en - waar nodig - te corrigeren of aan te vullen. Dat levert hem
per keer een tijdsbesparing van circa twee uur op. Jaarlijks
besparen burgers in totaal ongeveer 550.000 uur en 800.000 euro aan
kosten.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat
het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden
gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de
Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede
Kamer. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel op 1 januari 2008
in werking treedt.

bron:RVD