Minister Vogelaar van WWI en Cramer van
VROM krijgen in het kabinet speciale rollen om hun accenten in het
regeerakkoord te bewaken. Zo zal Vogelaar samen met minister Donner
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de zogeheten Raad voor Sociale
Samenhang coördineren. Minister Cramer zal de Raad voor
Duurzame Leefomgeving coördineren. Daarnaast zullen de
ministers diverse projecten gaan leiden. Dat maakte het kabinet op
27 februari 2007 bekend.

De Raad voor Sociale Samenhang en de Raad
voor Duurzame Leefomgeving zijn twee van de zes onderraden van de
ministerraad die het kabinet heeft ingesteld. Deze onderraden raden
zijn gebaseerd op de zes pijlers die aan de basis staan van het
coalitieakkoord. Die pijlers dragen het kabinetsbeleid. Premier
Balkenende zit de onderraden voor. De coördinerende ministers
zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en de inbreng van
discussiestukken.

Binnen die pijlers zal worden gewerkt met
tien projecten. Vogelaar is eerst verantwoordelijk voor de
projecten Van probleemwijk naar prachtwijk en Deltaplan
inburgering. Cramer wordt verantwoordelijk voor het project Schoner
en Zuiniger.

bron:AEDES