Volgens de rangschikking van ruim
zesduizend woonbuurten naar gemiddeld inkomensniveau van
huishoudens lagen in 2004 de minst welvarende buurten van heel
Nederland in Leeuwarden en Harlingen. Wassenaar en Den Haag
herbergen de meest welvarende buurten. Den Haag is ook de gemeente
met de grootste welvaartscontrasten. Dat blijkt uit een overzicht
van het CBS.

Minste welvaart in Leeuwarden en
Harlingen

Het gemiddelde inkomen van Nederlandse
huishoudens lag in 2004 net iets boven de 20 duizend euro.
Woonbuurt Vrijheidswijk-West in Leeuwarden is met een gemiddeld
inkomen van 11,5 duizend euro het minst welvarend van heel
Nederland. Op de tweede en derde plaats komen, volgens de
rangschikking van laag naar hoog, Plan-Zuid in Harlingen en
Kerkelanden in Almelo met inkomens rond de 12,5 duizend euro.

Veel welvaartsproblemen in noorden en
oosten

Van de honderd minst welvarende buurten
liggen er ruim vijftig in het noorden en oosten van het land, bijna
veertig liggen in het westen. Zeker, Den Haag voert de lijst aan
met elf arme buurten, en ook Rotterdam is met negen arme buurten
flink vertegenwoordigd. Maar op de tweede plaats staat Leeuwarden
met liefst tien buurten van lage welvaart. En op de vierde stek
staat de perifeer gelegen stad Almelo met acht buurten van lage
welvaart. Daarna volgen Arnhem, Dordrecht, Hoogezand-Sappemeer en
Enschede.

Vier keer Wassenaar in de toptwintig

De rijkste buurt van Nederland is De
Kieviet in Wassenaar, gevolgd door Westbroekpark in Den Haag en
Villaparken in Hilversum. In De Kieviet ligt het gemiddelde inkomen
ruim boven de 60 duizend euro. Van de twintig rijkste buurten in
Nederland liggen er vier in Wassenaar, drie in Bussum en drie in
Den Haag.

Den Haag is de stad met de grootste
contrasten in inkomen. Buurten met zeer lage inkomens zijn
geconcentreerd in de wijken Schildersbuurt en Transvaalkwartier.
Zeer rijke buurten zijn te vinden in de wijken Benoordenhout en
Westbroekpark en Duttendel.

bron:CBS