Tussen de 101.000 en 158.000 huishoudens
hebben betalingsachterstanden. Ze lopen achter met het betalen van
aflossingen en rente voor leningen en of hypotheek. Ook kunnen ze
niet meer voldoen aan andere betalingsverplichtingen zoals het
betalen van rekeningen voor gas, water, elektriciteit en de
woninghuur. Dat blijkt uit een onderzoek dat staatssecretaris
Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de
Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Tweede Kamer heeft in 2004 om inzicht
gevraagd in het aantal huishoudens dat problematische schulden
heeft of het risico loopt deze te krijgen. Het is niet gelukt dit
vast te stellen. Wel biedt het onderzoek inzicht in de
achtergronden en de financiële kenmerken van deze groep. Zo
hebben huishoudens met risicovolle schulden vaker meerdere kinderen
en een vrouw als hoofdkostwinner. Ook zijn het vaker
éénoudergezinnen.

Bijna een op de drie huishoudens met een
betalingsachterstand heeft al eerder risicovolle schulden gehad met
betalingsachterstanden. Een kwart heeft deze met professionele hulp
opgelost. Driekwart van de huishoudens heeft een schuld van minder
dan 5000 euro. Tweederde deel heeft enige vorm van vermogen, veelal
een auto. Eén op de tien beschikt over vermogen, zoals
tegoeden op spaar- en beleggingsrekeningen en 15 procent heeft een
woning met overwaarde.

Staatssecretaris Aboutaleb laat -in
overleg met partijen in het veld- een nader onderzoek doen naar de
schuldenproblematiek. Daaruit moet blijken hoeveel mensen er zijn
die problematische schulden hebben of het risico lopen deze te
krijgen.

Aboutaleb beschrijft in een begeleidende
brief aan de Tweede Kamer wat de verschillende ministeries en
andere (maatschappelijke) organisaties de afgelopen tijd hebben
gedaan om armoede aan te pakken. Zo hebben bijna alle gemeenten met
de ‘tijdelijke stimuleringsregeling schuldhulpverlening
2006’ de schuldhulpverlening actief opgepakt. Ook hebben
gemeenten, corporaties en energiebedrijven afspraken gemaakt om
huisuitzettingen te voorkomen.

Het Nibud ontwikkelt een
voorlichtingsprogramma over financiële opvoeding, gericht op
allochtone gezinnen. De Tweede Kamer krijgt in april een overzicht
van de lopende acties om schulden te voorkomen.

Aboutaleb bekijkt de komende periode in
overleg met andere partijen welke aanvullende acties nodig zijn.
Zoals aangegeven in het Coalitieakkoord zal de staatssecretaris met
de gemeenten spreken over het verruimen van de mogelijkheden voor
een gericht armoedebeleid. In ieder geval zal voor 2007 een bedrag
van 31 miljoen euro aan de gemeenten worden overgemaakt om de nood
te lenigen. Aboutaleb wil met de gemeenten praten over hoe dit geld
kan worden gebruikt om mensen die nu gebruik maken van de
voedselbanken door te leiden richting reguliere instanties zoals
sociale diensten.

bron:SZW