Schijndel - Op 4 januari 2004 is door een nog onbekende jongen in de
Deken Baekersstraat - Mgr. Bekkerstraat en Deken Baekershof
gecollecteerd voor de slachtoffers in Azië en giro 555. Hij ging met
name langs de bejaardenwoningen.

De jongen had echter geen vergunning voor het collecteren en de mensen
wordt dan ook geadviseerd altijd naar een collectevergunning te vragen,
die de collectant moet kunnen tonen.

De jonen droeg een petje en was met de fiets. Hij had een rode
collectebus bij zich, die was afgeplakt met wit papier. Er stond geen
tekst op de collectebus.

Bron: Politie Brabant-Noord