Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangifte gedaan bij de politie in verband met fraude en valsheid in geschrifte door zes medewerkers. De medewerkers hebben volgens het ministerie onterecht gebruik gemaakt van de pc-privà©regeling.

Op 27 augustus 2004 heeft het kabinet besloten de pc-privà©regeling met onmiddellijke ingang te beëindigen. In de laatste week van het bestaan van de regeling bleken er bij het ministerie van SZW meer aanvragen te zijn gedaan dan gemiddeld. Dit was voor de leiding van het departement aanleiding een onderzoek in te stellen. Uit dit door een forensisch onderzoeksbureau uitgevoerde onderzoek bleek dat zes medewerkers rekeningen van pc's door de leverancier hebben laten antidateren om nog voor de regeling in aanmerking te komen.

Het ministerie zal het bedrag van het ten onrechte genoten voordeel (ongeveer 1300 euro per persoon) terugvorderen en heeft betrokkenen disciplinaire maatregelen aangekondigd.

bron:SZW