Onderzoek door de Rijksrecherche wijst uit dat de vrouw, die in november 2005 door de Koninklijke Marechaussee is aangehouden op verdenking van drugssmokkel, niet een miskraam kan hebben gekregen als gevolg van het onderzoek met behulp van een bodyscan. De klacht van een vrouw dat zij in november 2005 een miskraam had gekregen, nadat zij in het kader van de 100%-controle op Schiphol aan een bodyscan had meegewerkt, is op verzoek van het Openbaar Ministerie door de Rijksrecherche onderzocht.
De vrouw was destijds aangehouden op verdenking van het smokkelen van drugs in het lichaam. Na de aanhouding stemde zij in met een onderzoek met behulp van een bodyscan, omdat daarmee kon worden aangetoond dat zijn geen drugs in haar lichaam vervoerde. Dat laatste bleek het geval waarna de vrouw in vrijheid is gesteld. Kort daarna, tijdens het transport van de vrouw terug naar Schiphol, heeft de vrouw bloed verloren hetgeen duidde op een mogelijke miskraam. Op grond van de eigen opgave van de vrouw is achteraf vastgesteld dat de vrouw mogelijk enkele weken zwanger is geweest.
Uit het onderzoek van de Rijksrecherche is niet gebleken, dat er sprake is geweest van het hardhandig onderwerpen van de vrouw aan de bodyscan. Dat is ook niet nodig omdat de bodyscan niet plaatsvindt tegen de wil van de betrokken persoon.
Verder blijkt uit verklaringen van een gynaecoloog en een radioloog dat het onmogelijk is dat een miskraam is opgewekt door het maken van de scan. Slechts in het geval van extreem geweld, bijvoorbeeld bij een auto-ongeval, zou het misschien mogelijk zijn dat een miskraam ontstaat.
Door de korte tijd tussen het scanonderzoek en de bloeding is het begrijpelijk dat de vrouw, die zelf niet wist dat ze mogelijk zwanger was, een direct verband heeft gelegd tussen de bloeding en het scanonderzoek en de conclusie heeft getrokken dat die bloeding het directe gevolg was van de scan.
Het wordt echter ten zeerste betreurd dat, vóórdat de resultaten van het onderzoek bekend konden worden gemaakt, door de raadsman stellig is verklaard dat er wel een verband was tussen het onderzoek en een miskraam. Het beeld dat hierdoor is ontstaan is onjuist.
Als achtergrondinformatie nog het volgende over de zgn. 100%-controle op Schiphol.
Als tijdens de controle op Schiphol de verdenking ontstaat dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan het smokkelen van drugs in het lichaam, wordt die persoon in de gelegenheid gesteld om door middel van een scan aan te tonen dat er geen sprake is van het inwendig vervoeren van drugs. Die scan wordt altijd uitgevoerd door verpleegkundig personeel.
bron:OM