Het is zorgelijk gesteld met de veiligheid van praktijklokalen metaalbewerking in het beroepsonderwijs. Dat blijkt uit een onderzoek van de Arbeidsinspectie bij 261 instellingen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) en de beroeps- en  volwasseneneducatie (BVE). Bij negentig procent van de instellingen bleek sprake van onveilige situaties. Het ging dan vooral om het ontbreken van beschermingskappen op bewegende delen van de machines. Het toezicht tijdens de lessen en voorlichting aan de
leerlingen was wél voldoende. Een grove schatting leert dat 11 000 leerlingen risico lopen doordat zij werken met onveilige machines als freesmachines en draaibanken.

Aanleiding voor het onderzoek was een inspectie van de praktijklokalen houtbewerking die in 2002 en 2003 werd gedaan. Ook daar was toen sprake van een zorgelijke situatie. Uit het onderwijsveld kwamen signalen dat ook in andere praktijklokalen sprake was van onveilige situaties.

Overigens merkt de Arbeidsinspectie op dat de sector zelf het probleem erkent en al het mogelijk e doet om de situatie te verbeteren. De inzet was groot om geconstateerde overtredingen vaak al tijdens de inspecties te verhelpen, door het plaatsen van beschermkappen. Er is sprake van een ware 'run' op deze beschermkappen. Daarnaast is het VMBO bezig een masterplan veiligheid, milieu en hygiëne voor te bereiden. De Arbeidsinspectie wil in de toekomst alle technieklokalen van het VMBO en de BVE inspecteren om te zien of dit plan en de eerdere inspecties leiden tot een verbeterde veiligheid in de praktijklokalen.

bron:SZW