MKB-Nederland kan zich vinden in het beginsel van variabele kosten voor gebruik van het wegennet, afhankelijk van de frequentie van het gebruik. Ook de introductie van marktprincipes is wat de werkgeversorganisatie betreft een goed voorstel. MKB-Nederland ondersteunt het voorstel om zo snel mogelijk een knelpuntenheffing in te voeren, zodat de grote infrastructurele knelpunten snel kunnen worden aangepakt.

De punten die MKB-Nederland in bij de vaststelling van het rapport geïntegreerd wil zien, zijn:

MKB-Nederland moet nauw worden betrokken bij de bepaling van de knelpunten en de besteding van de opbrengsten uit de knelpuntenheffing;
Er moet een fiscale compensatie komen voor bedrijfswagens met een grijs kenteken die geen of nauwelijks vaste lasten betalen en met een onevenredige lastenverzwaring te maken krijgen als gevolg van het beginsel 'de gebruiker betaalt';  
Het CPB moet de voorstellen uit het advies doorrekenen op de economische effecten voor het mkb;
Al in de eerste fase van de uitvoering van de maatregelen moet worden begonnen met de verlaging van de vaste lasten. Hier moet het kabinet een half miljard euro voor vrij maken.

bron:MKB