's-Gravenhage, Met de publicatie 'De overgang naar een sneller en
veilig internet' biedt Syntens inzicht in een materie waarvan de
gemiddelde MKB-ondernemer nog weinig of niets af weet. Toch zal
iedereen, en dus ook de ondernemer, op korte termijn met deze materie
worden geconfronteerd. Het gaat om de introductie van een nieuw, veilig
internetprotocol (IPv6), dat het bestaande protocol in de toekomst
definitief gaat vervangen. Kort gezegd is het internetprotocol de
internettaal die tussen computers wordt gesproken en die onder andere
het world wide web en e-mail mogelijk maakt.

De overschakeling van het huidige Internet Protocol IPv4 naar IPv6 is
min of meer vergelijkbaar met de overschakeling naar de tiencijferig
telefoonnummers waarmee Nederland in oktober 1995 te maken kreeg.
Alleen zal deze omschakeling een langere transitieperiode kennen en
zullen beide protocollen nog lange tijd naast elkaar blijven bestaan.
Een dergelijke grootschalige omzetting moet op termijn wereldwijd
plaatsvinden voor alle internetaansluitingen. Een belangrijke reden is
de veiligheid die het huidige protocol niet kan garanderen. Dat komt
doordat het huidige protocol in de loop van jaren met adhoc oplossingen
is uitgebreid.

Daarnaast is het zo dat door Ipv6 het aantal internetadressen dusdanig
groot wordt dat aan elke toekomstige vraag kan worden voldaan. In de
toekomst kunnen daardoor steeds meer apparaten rechtstreeks op internet
worden aangesloten, zoals netwerkprinters, webcams en zelfs mobiele
telefoons. En er komen steeds meer apparaten bij, nu ook
consumentenelektronica steeds vaker worden voorzien van (mobiele)
internetaansluitingen. Allemaal apparaten met een eigen, uniek IP-adres.

Ook maken ontwikkelingen in de ICT dat er steeds andere, hogere eisen
aan internetverbindingen worden gesteld. Eisen waaraan IPv4 niet langer
kan voldoen. Dat is bijvoorbeeld te merken bij het à¢streamenࢠvan audio
en video. Dat verloopt nu niet altijd zonder haperingen.

De ondernemer

Inmiddels maakt ondernemend Nederland intensief gebruik van internet.
Elektronisch zakendoen is zelfs gemeengoed geworden. Om het midden- en
kleinbedrijf voor te bereiden op de komende ontwikkelingen, heeft het
Ministerie van Economische Zaken Syntens, het Innovatienetwerk voor
ondernemers, ingeschakeld. In het kader van het project à¢Nederland gaat
digitaalࢠbrengt Syntens een boekje en cd-rom uit waarin de noodzaak
van de omschakeling naar het nieuwe internet protocol voor het MKB
worden toegelicht.

Met deze informatie kunnen MKB-ondernemers onderzoeken in hoeverre ze
zelf in actie moeten komen om hun website bereikbaar te houden, te
kunnen blijven e-mailen en andere internetdiensten in de lucht te
houden. In veel gevallen zal de internetaanbieder hiervoor zorgen. Maar
niet altijd. Soms zal de ondernemer zelf moeten ingrijpen. Bijvoorbeeld
wanneer een machinebouwer de onderhoudsstatus van een uitgeleverde
machine op afstand, via het internet, uitleest. In zoà¢n geval zal hij
het IP-adres van die machine waarschijnlijk moeten aanpassen.

De komende jaren zal IPv4 stap voor stap worden vervangen door IPv6. De
Syntens-publicatie à¢De overgang naar een sneller en veiliger internetà¢
zet alle veranderingen op een rij en verwijst naar organisaties die de
ondernemer kunnen begeleiden bij de overgang. Via Syntens
([email protected]) kunnen het boekje en/of de cd-rom
worden aangevraagd.

Syntens, Innovatienetwerk voor ondernemers

Syntens helpt ondernemers vernieuwen op technologisch, organisatorisch of bedrijfsmatig gebied door adviestrajecten,
voorlichtingsbijeenkomsten en doorverwijzing naar een netwerk van
experts en kennisinstellingen. De activiteiten van Syntens worden
mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken.

Bron: Syntens