MKB-Nederland vindt de inval van de
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bij de Rabobank, ABN AMRO
en ING ‘buitengewoon positief’. Het onderzoek richt
zich op verboden prijsafspraken over de prijzen van zakelijke
kredieten. De mkb-organisatie heeft geen concrete aanwijzingen dat
de drie banken aan kartelvorming doen.

Echter, de Nederlandse markt wordt
gedicteerd door slechts een handvol banken. Dit maakt gezonde
concurrentie lastig. Het is daarom toe te juichen dat de NMa dit
verder onderzoekt. Tweederde van de ondernemers werkt met krediet.
De kosten daarvan lopen flink op. Al zou het maar om tienden van
procenten gaan die zij teveel moeten betalen vanwege onderlinge
afspraken van de banken.

bron:MKB

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular