VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat er
snel een nieuw kabinet moet worden eformeerd, ondanks de complexe
politieke situatie die na de Tweede-Kamerverkiezingen is ontstaan.
Dit zeggen beide organisaties in een gezamenlijke reactie op de
verkiezingsuitslag van woensdagavond.

"Er zijn meerderheden te vormen en er moet
worden geregeerd om het herstel van de economie vast te houden en
uit te bouwen", aldus de beide werkgeverskoepels. "Dat vergt een
verstandig beleid, waarin het ondernemingsklimaat centraal staat.
Een nieuw kabinet moet werken aan een drastische beperking van de
bureaucratie, aan de bereikbaarheíd, aan versterking van
onderwijs en innovatie en aan een grotere arbeidsdeelname."

bron:MKB