Het invoeren van een premie voor de WW per bedrijf zal de zo nodige flexibiliteit op de arbeidsmarkt belemmeren, vindt MKB-Nederland. Secretaris-generaal (sg) van economische zaken Jan Willem Oosterwijk bepleit in zijn nieuwjaarsartikel in het blad Economisch Statistische Berichten (ESB), ondernemingen waar de voormalig werknemer langer dan zes maanden een uitkering heeft, te beboeten met een hogere premie.

Nu wordt de WW-premie verevend binnen een sector of via het Algemeen Werkloosheidsfonds. Oosterwijk wil met zijn plan bereiken dat werkgevers meer scholing bieden aan hun personeel. Dit levert volgens hem meer kansen op een nieuwe baan op. MKB-Nederland vreest echter voor het tegendeel. Werkgevers zullen juist kritischer worden bij de aanname van nieuwe medewerkers, uit angst voor hogere kosten bij een eventuele afvloeiing.
Scholing is volgens MKB-Nederland geen garantie op werk. Ook andere zaken, zoals de conjunctuur spelen een rol bij de duur van werkloosheid. Oosterwijk gaat eveneens voorbij aan de eigen verantwoordelijkheid die een werknemer heeft voor zijn loopbaan.
MKB-Nederland vindt het plan van de hoogste ambtenaar van EZ tot slot te veel uitgaan van de theorie dat door een hogere WW-premie werkgevers personeel langer in dienst houden. In de praktijk van alledag van het midden- en kleinbedrijf gaat dat niet op. Als de omzet keldert, moet het bedrijf maatregelen nemen om te overleven. Een boete is dan niet aan de orde.
bron:MKB