Uit onderzoek van MKB-Nederland blijkt dat
meer dan twintig organisaties zich bezighouden met de incasso en
verdeling van deze gelden, niet zelden voor dezelfde groep
rechthebbenden. "Het kabinet moet met spoed een einde maken aan de
volstrekt onduidelijke en inefficiënte manier van het innen
van auteursrechten", aldus de belangenorganisatie.

Ondernemers zijn niet tegen het principe
van betalen voor gebruik van de creatie van een ander. Maar
mkb-ondernemers maken wél bezwaar tegen de manier waarop
auteursrechten worden geïncasseerd. Uit NIPO-onderzoek in
opdracht van MKB-Nederland blijkt dat eenderde heffingen krijgt
opgelegd op onduidelijke gronden en van onbekende organisaties.
Naar schatting ontvangt een op de zes foutieve facturen.
Auteursrechtenorganisaties verzuimen aan te geven hoe zij de hoogte
van de tarieven vaststellen. Voor slechts vijf organisaties is een
College van Toezicht actief.

Het is niet verwonderlijk dat
MKB-Nederland in toenemende mate klachten ontvangt van ondernemers
en brancheorganisaties. Het enorme gebrek aan transparantie loopt
ook als een rode draad door eigen onderzoek van de mkb-koepel
heen.

Die inventarisatie wijst onder meer uit
dat het bedrijfsleven op jaarbasis op zijn minst 280 miljoen euro
kwijt is aan auteursrechten. Waarschijnlijk zelfs meer; nog van
lang niet alle organisaties zijn omzetcijfers boven tafel gekomen.
Er is weinig openbare informatie beschikbaar over omzet,
uitbetaling of bedrijfsvoering. Ook is er de nodige overlap in de
activiteiten en besturen.

Het is - eenvoudig gezegd - een
‘zooitje’ in auteursrechtenland, concludeert
MKB-Nederland. De ondernemersorganisatie wil niet blijven dweilen
met de kraan open. Er moet niet langer met een louter juridische,
maar met een economische blik naar deze zaak worden gekeken.

MKB-Nederland roept het kabinet op een
einde te maken aan de huidige wijze van innen en verdelen van
auteursrechten. Het kan en moet transparanter, eenvoudiger en
efficiënter. Ondernemers willen één factuur voor
auteursrechten, waarop helder is aangegeven wat zij moeten betalen,
aan wie en waarom.

De inventarisatie van MKB-Nederland is
vooralsnog niet openbaar beschikbaar gesteld via de website en
alleen opvraagbaar bij het secretariaat.

bron:MKB