Het ministerie van Economische Zaken (EZ) moet meer geld uittrekken voor kennistoepassing dan de schamele 10 procent van het budget die nu daarvoor beschikbaar is. Dat zegt MKB-Nederland in reactie op de voorstellen van EZ voor herijking van de verschillende innovatie-(subsidie)regelingen voor ondernemers.

Het stoort de ondernemersorganisatie dat vrijwel alle middelen voor innovatie als vanouds weer naar kennisontwikkeling gaan, naar grote bedrijven en kennisinstellingen (universiteiten, TNO) dus. Toepassing is al dertig jaar het onderschoven kindje, met als gevolg dat veel kennis op de plank blijft liggen.

Positief in de EZ-voorstellen vindt MKB-Nederland dat ondernemers straks niet langer voor elke volgende stap opnieuw subsidie hoeven aan te vragen, er meer eenheid tussen de regelingen komt en de vraag van de ondernemer meer centraal staat. Ook komt er à©à©n loket waar bedrijven met hun vragen terecht kunnen.

Wel plaatst de organisatie vraagtekens bij de financiering van de plannen. Door bezuinigingen staan de budgetten van EZ onder druk. Het ministerie wil 26 uiteenlopende regelingen terugbrengen tot zeven, maar onduidelijk is nog welke voor ondernemers overblijven en hoe die inhoudelijk worden ingevuld.

Zo kondigt EZ aan dat de in het mkb veel toegepaste regelingen SKO en SKB zullen verdwijnen. Met de SKO-subsidie kunnen ondernemers kennis inkopen voor een strategische heroriëntatie of het toetsen van de haalbaarheid van een nieuwe product-marktcombinatie. Dankzij de SKB-regeling kunnen ondernemers onderzoek laten doen naar de kansen van nieuwe technologieën voor hun branche. Wat komt hiervoor in de plaats? Een innovatievoucher? Het blijft onduidelijk.

bron:MKB