Positief aan het nieuwe verdrag is dat op een groot aantal terreinen meerderheidsbesluitvorming wordt geïntroduceerd, met daaraan gekoppeld medebeslissing van het Europees Parlement. In het huidige verdrag kunnen de EU-lidstaten op veel terreinen nog een veto uitspreken, waardoor de tegenstem van à©à©n lidstaat een ontwikkeling al kan blokkeren. Nu de EU onlangs is uitgebreid van 15 naar 25 lidstaten zou met een veto-systeem erg weinig van de grond kunnen komen.

Nederland behoudt echter het veto-recht bij besluiten over de Europese begroting. Hiermee kunnen grote budgetverhogingen ten koste van ons nationale budget worden voorkomen.

Positief is verder dat de nationale lidstaten beter worden betrokken bij de Europese besluitvorming. Als parlementen in minstens eenderde van de lidstaten daarom vragen, moet de Europese Commissie bijvoorbeeld een ingediend voorstel heroverwegen.

Daarbij krijgt het bestuur van de Europese Unie meer continuïteit met een vaste EU-voorzitter die voor 2,5 jaar wordt benoemd en een Europese Minister van Buitenlandse Zaken, die de EU naar buiten vertegenwoordigt.

MKB-Nederland ziet echter ook mogelijke bezwaren tegen de nieuwe Europese Grondwet. Zo blijft het vetosysteem op een aantal essentiële terreinen gehandhaafd en wordt het Europees Parlement er met de uitbreiding van 732 naar maximaal 750 zetels niet slagvaardiger op. Beter zou zijn om het aantal Europarlementariërs per lidstaat terug te brengen, stelt de werkgeversorganisatie voor het mkb.  

bron:MKB