De verwachting is dat de werkloosheid in 2009 en 2010 verder zal oplopen. Om die reden heeft UWV landelijk mobiliteitscentra ingericht met als doel de instroom in de WW te voorkomen. Dit kan door voortijdige inzet van re-integratie. Om die reden is door het UWV samenwerking gezocht met een select aantal re-integratiebedrijven in West-Brabant.

Daarom is RondomWerk een samenwerking gestart met vier andere, kleinere re-integratiebedrijven uit West-Brabant, nl. DDD Hart-Werk, Beter naar Werk, Ixtor Mens & Werk en Haver-re-integratie. Sinds 1 juli 2009 wordt ons samenwerkingsverband ingezet in de preventieve begeleiding bij (dreigende) werkloosheid.

De kracht van onze samenwerking is onze betrokkenheid en persoonlijke aandacht , gekoppeld aan onze ondernemingszin, pragmatische werkwijze, slagvaardigheid en creativiteit. En natuurlijk onze hoge plaatsingspercentages! Samen zijn we sterk in West-Brabant.

Waarin klein groot(s) kan zijn!

Website: http://www.rondomwerk.nl

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular