Het moderamen van de Synode van de Protestantse Kerk in Nederland verklaart dat kinderen als gevolg van asiel- of uitzettingsprocedures nimmer in detentie mogen verkeren. Het moderamen doet een dringend beroep op regering en volksvertegenwoordiging geen regelingen toe te staan die kinderen in de gevangenis doen belanden, permanent en evenmin gedurende dagdelen.

Tijdens de actie “Geen kind in de cel” heeft de protestantse kerk met veel kinderen gesproken die opgesloten geweest zijn. Daarbij is het opgevallen dat al deze kinderen schade hadden opgelopen aan hun ontwikkeling en welzijn. Deze kinderen die niet zijn uitgezet, lopen nu al dan niet illegaal in het land rond, worden door kerken opgevangen of hebben alsnog een verblijfsvergunning ontvangen. Hun detentie heeft derhalve geen enkel doel gediend.

Kinderen zijn in uitzettingsprocedures altijd de zwakste, machteloze partij. Kinderen lopen de meeste schade op. De Bijbel leert ons naast de zwakken en de vluchtelingen te staan. Het moderamen hoopt en bidt dat de meerderheid van de volksvertegenwoordiging deze visie volgt. 
 
bron:PKN