In 2005 had minder dan een op de tien
vrouwen met minderjarige kinderen een voltijdbaan. Dat aandeel is
sinds 1996 nauwelijks toegenomen. Moeders zijn wel meer gaan
werken, maar dan in deeltijd. Vooral een baan van drie dagen per
week is populair. Dat blijkt uit de ervaringen van het CBS.

Kwart moeders werkt drie dagen in de
week

In 2005 waren er bijna 2 miljoen vrouwen
met minderjarige kinderen. Van hen had minder dan een op de tien
een voltijdbaan (35 uur of meer). De meeste werkende moeders hadden
echter een deeltijdbaan. Drie dagen per week werken (20–27
uur) was het meest populair. Twee op de vijf moeders hadden geen
betaald werk of werkten minder dan 12 uur in de week en behoorden
daardoor niet tot de werkzame beroepsbevolking.

Deeltijdwerk van moeders sterk
toegenomen

Sinds 1996 is het deel van de moeders dat
een voltijdbaan heeft nauwelijks toegenomen. Wel behoren moeders
steeds vaker tot de werkzame beroepsbevolking. Deze toename betreft
deeltijdwerk. In 1996 had iets meer dan een derde een baan van
12–34 uur in de week en in 2005 was dat ruim de helft.

Voltijd werkende moeders vaker
alleenstaand

Twintig procent van de in voltijd werkende
moeders was alleenstaand. Dat is aanzienlijk meer dan bij moeders
met een deeltijdbaan. Van de moeders met werk voor 12–19 uur
was slechts 6 procent alleenstaand.

Moeders met een voltijdbaan hadden
relatief vaak een partner die in deeltijd werkt. Dit aandeel was 23
procent. Van de moeders met een baan van 12–19 uur had
slechts 11 procent een partner met een deeltijdbaan.

bron:CBS