De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen
moeder worden, neemt niet meer toe. In 2006 waren vrouwen gemiddeld
31,1 jaar oud bij de geboorte van hun kind. Vrouwen die voor de
eerste keer moeder werden, waren gemiddeld 29,4 jaar, even oud als
in 2004 en 2005. Dat blijkt uit waarnemingen van het CBS.

In 1970 waren vrouwen gemiddeld iets ouder
dan 24 jaar bij de eerste geboorte. Vooral tot halverwege de jaren
negentig nam de gemiddelde leeftijd snel toe door het uitstel van
het moederschap. Dit uitstelgedrag komt onder meer doordat vrouwen
langer naar school gaan of studeren, en door de toegenomen
arbeidsparticipatie. De laatste tien jaar stelden vrouwen de
geboorte van hun eerste kind nog steeds uit. De afgelopen twee jaar
lijkt het uitstel tot een einde gekomen.

bron:CBS