Van september 2004 tot september 2006 is
het aantal openstaande vacatures bijna verdubbeld tot 200 duizend.
Het aantal vacatures dat moeilijk vervulbaar is, is in die periode
zelfs verdrievoudigd.

Een op de drie vacatures moeilijk
vervulbaar

Eind september 2006 telde Nederland ruim
63 duizend vacatures die door werkgevers als moeilijk vervulbaar
worden beschouwd. Dat is een derde van alle vacatures. Dit aandeel
ligt nog wel ver onder het niveau van de jaren 2000-2001, de
laatste jaren van de vorige periode met flinke economische groei.
Toen was de helft van de vacatures moeilijk vervulbaar. Dit blijkt
uit tellingen van het CBS.

Helft vacatures in de bouw moeilijk
vervulbaar

De bouwnijverheid had met 47 procent het
grootste aandeel moeilijk vervulbare vacatures. Dit waren vooral
vacatures voor middelbare technische beroepen. De bouwnijverheid
werd gevolgd door de industrie, waar 44 procent van de vacatures
moeilijk te vervullen is. In de zakelijke dienstverlening, waar de
meeste vacatures in 2006 openstonden, was ruim een derde moeilijk
vervulbaar. Bij het openbaar bestuur en in de horeca kwam dit veel
minder vaak voor.

Vooral vacatures in de lagere beroepen
voor schoolverlaters

Volgens de werkgevers was bijna een op de
vijf vacatures geschikt voor schoolverlaters. Of schoolverlaters
geschikt zijn om aan te nemen hangt samen met het niveau van de
vacature. Vooral vacatures voor elementaire beroepen (51 procent)
en lagere beroepen (29 procent) stonden in 2006 open voor
schoolverlaters. Van de vacatures van middelbaar, hoger en
wetenschappelijk niveau was minder dan 10 procent geschikt voor
mensen die net van school kwamen.

bron:CBS