De afgelopen weken bent u geïnformeerd door Laurus over uw toekomstige pensioenregeling, door middel van een pensioenkrant en een reactieformulier. Als u niet stemt, dan stemt u in.

Aansluitend bent u geïnformeerd door de vakorganisaties, waaronder CNV Dienstenbond, door middel van een eigen pensioenkrant, waarom u niet moet instemmen met de nieuwe Laurus Pensioenregeling. Het zit Laurus uiteraard niet lekker dat wij op deze manier stelling hebben genomen tegen de Laurus pensioenregeling. Het probleem is echter dat vakbonden formeel geen partij zijn bij de pensioenregeling. Vanuit het algemene werknemersbelang hebben wij dus onze bezwaren aan u kenbaar gemaakt.

Laurus heeft in een eerder stadium al meermalen geprobeerd vakbonden achteraf te betrekken bij de pensioenregeling. Ook bij de invoering van een werknemerspremie.

Vakbonden willen best verantwoordelijkheid nemen voor het een en ander, maar dan eisen wij ook een duidelijke positie in het bestuur van het pensioenfonds. Tot op heden krijgen wij dat niet, en dus wensen wij ook niet als excuustruus gebruikt te worden door Laurus.

Afgelopen vrijdag, 27 mei, heeft er overleg plaatsgevonden tussen Laurus en de bonden, om te zien of er iets aan onze bezwaren gedaan kon worden. Het bleek al snel dat Laurus geen letter aan de regeling wil veranderen. Wij zijn dus voor niets naar Den Bosch gereden.

Dat is jammer, daar Laurus heel goed wist dat wij wel wilden praten, maar dan ook inhoudelijk over onze bezwaren. Laurus neemt haar onderhandelingspartners aan vakbondszijde dus wederom niet serieus.

Voor FNV Bondgenoten was de maat vol. Zij hebben het overleg met Laurus nu stopgezet. CNV Dienstenbond heeft dat nog niet gedaan. Wij gaan toch, en daar staat het CNV voor, een uiterste poging ondernemen om het overleg te redden. Extra onrust binnen de supermarkten, kantoren en distributiecentra van Laurus kan de organisatie eigenlijk niet hebben, maar de rek is er wel bijna uit. De komende tijd kunt u geconfronteerd worden met acties van de collega's van FNV Bondgenoten. CNV Dienstenbond doet vooralsnog niet mee met die acties.

bron:CNV