Bij de politie in Doesburg zijn de afgelopen weken enkele meldingen
binnengekomen van kinderen, die door onbekende mannen benaderd zouden
zijn om met hen mee te gaan. Geen van de kinderen is hier op ingegaan,
waarna deze personen weer vertrokken.

De politie in Doesburg is bezig met een onderzoek aan de hand van de signalementen, die echter nogal uiteenlopen.

De politie heeft via de basisscholen in Doesburg aandacht hiervoor
gevraagd bij de leraren, om in de lessen de kinderen er op te wijzen
niet met vreemden mee te gaan.
De politie verzoekt ook ouders en bewoners in Doesburg hierop alert te
zijn. De politie roept eventuele getuigen, die nog niet met de politie
gesproken hebben, op om zich te melden

Bron: Politie Gelderland-Midden