Het kabinet overweegt een participatieplicht in te voeren voor een deel van de jongeren van 18 tot 23 jaar. Jongeren zonder startkwalificatie, uitkering en zorgtaken moeten daardoor makkelijker een baan vinden.

Dat schrijft minister Van der Hoeven (OCW) in een brief aan de Tweede Kamer. Met deze brief geeft het kabinet uitvoering aan een wens van de Tweede Kamer.

Het gaat naar schatting om 15.000 tot 35.000 werkloze jongeren. De participatieplicht bestaat uit op maat gesneden trajecten of leerroutes. Het gaat daarbij om stages, vrijwilligerswerk of actief bezig zijn met sport- of culturele activiteiten.

De participatieplicht is het sluitstuk van een pakket maatregelen om structurele uitval van jongeren te voorkomen. Het kabinet ziet af van een verlenging van de leerplicht tot 23 jaar. Bij deze groep jongeren is volgens Van der Hoeven maatwerk meer op zijn plaats.

Gemeenten
Bij de participatieplicht gaan gemeenten een sleutelrol spelen. Zij kunnen jongeren die niet meewerken, een boete opleggen. Via de Regionale Meld- en Coà¶rdinatiecentra (RMC's) helpen zij nu al vroegtijdige schoolverlaters met het vinden van werk of passende scholing. Deelname hieraan is nu echter niet verplicht.

Invoering
Volgens het kabinet zitten er nog veel haken en ogen aan de invoering van een participatieplicht. De komende maanden wordt daarom onderzocht of de participatieplicht juridisch, organisatorisch en financieel haalbaar is. Ook wordt de precieze omvang van de groep jongeren nader onderzocht.

Rond november 2005 wil het kabinet met een definitieve uitwerking van de plannen komen.

bron:RVD