Doordat mensen langer alleen wonen en het aantal ouderen toeneemt, verandert de omvang en samenstelling van huishoudens in Nederland. Mogelijk zal hierdoor het aantal huishoudens toenemen van 7 miljoen nu naar 10 miljoen in 2040. Dat blijkt uit het rapport Scenarios voor huishoudensontwikkelingen in Nederland van het Milieu- en Natuurplanbureau in samenwerking met ABF Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Voor vier toekomstscenarios is onderzocht hoe de omvang en samenstelling van huishoudens in de komende veertig jaar veranderen. Deze scenarios zijn ontwikkeld in een breed samenwerkingsverband onder andere met het Centraal Planbureau, het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Ruimtelijk Planbureau. De scenarios brengen op basis van demografische, economische en sociaal-culturele ontwikkelingen mogelijke veranderingen in grootte en samenstelling van huishoudens in kaart. De demografische ontwikkelingen zijn gebaseerd op de uitkomsten van de bevolkingsscenarios die in 2004 zijn ontwikkeld. 
 
In alle scenarios groeit het aantal huishoudens de komende decennia. Volgens het scenario Global Economy zullen er in 2040 ruim 10 miljoen huishoudens zijn. In scenario Regional Communities stijgt het aantal huishoudens slechts licht en zal het uiteindelijk in 2040 weer 7 miljoen bedragen. Deze resultaten zijn mede het gevolg van de achterliggende bevolkingsscenarios. Daarin kunnen we een aantal belangrijke trends als individualisering en vergrijzing herkennen. 
 
De individualisering heeft ertoe geleid dat de gemiddelde huishoudensgrootte is afgenomen van 3,6 personen per huishouden in 1960 tot 2,3 personen in 2004. In alle scenarios zet het kleiner worden van huishoudens door. In twee van de vier scenarios komt die uit op minder dan 2 personen per huishouden in 2040. 
 
In alle scenarios stijgen het aantal en aandeel een- en tweepersoonshuishoudens het sterkst. In het Global Economy scenario komen er 3 miljoen eenpersoonshuishoudens bij en zal het aantal eenpersoonshuishoudens van 65 jaar en ouder zelfs verdrievoudigen.  
 
De milieuconsequenties van de veranderingen in omgang en samenstelling van huishoudens zijn opgenomen in de Duurzaamheidsverkenning van het Milieu- en Natuurplanbureau en in de studie Welvaart en Leefomgeving die door de gezamenlijke planbureaus wordt uitgevoerd. 
 
bron:Milieu- en Natuurplanbureau