Na een grote hoeveelheid specifieke klachten over vragen 2 en 42 van het eindexamen Engels is het LAKS in het examen zelf gedoken.

Wij zijn van mening dat er meerdere antwoorden mogelijk zijn op vraag 2 en dat vraag 42.4 niet specifiek genoeg is (een bachelor opleiding is immers niet per definitie een universitaire opleiding). Momenteel worden deze zaken uitgezocht door de CEVO.

bron:LAKS