Kostengrens naar 240.000 euro, borgtochtprovisie verlaagd  

Mogelijkheden Nationale Hypotheek Garantie vergroot 

 
De kostengrens voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie
(NHG) gaat met ingang van 1 januari 2005 omhoog van 230.000 euro naar
240.000 euro. Met ingang van die datum wordt NHG ook mogelijk voor
tweede hypotheken in verband met de uitkoop van een partner bij het
verbreken van de relatie en voor de financiering van de aankoop of
afkoop van oorspronkelijk in erfpacht uitgegeven grond. Verder wordt de
eenmalige borgtochtprovisie voor NHG verlaagd van 0,30% naar 0,28% van
de lening. 'Met deze wijzigingen komen in 2005 nog meer mensen in
aanmerking voor een veilige en verantwoorde lening met NHG', aldus
Karel Schiffer, algemeen directeur van de Stichting Waarborgfonds Eigen
Woningen.  
 
In 2004 hebben al ongeveer 95.000 huishoudens de aankoop of verbetering
van hun woning gefinancierd met NHG. In 2003 waren dat er 73.889.  
 
De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen heeft tot doel het creëren
van een duurzaam gunstig klimaat voor het eigenwoningbezit. Zij
verstrekt daartoe de Nationale Hypotheek Garantie. NHG is een garantie
op hypothecaire leningen voor de aankoop en verbetering van een eigen
woning. Wanneer de woning onverhoopt moet worden verkocht en de
opbrengst lager is dan de nog lopende hypotheekschuld, betaalt het WEW
de restschuld aan de geldgever. De geldnemer (consument) heeft 
onder andere het voordeel van een lagere rente. Het verschil tussen een
hypotheek met NHG en zonder NHG kan oplopen tot 0,5%. Dat betekent een
voordeel van honderden euro's per jaar.

Bron:  Waarborgfonds Eigen Woningen
http://www.nhg.nl

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular