De verschillende thuiszorgorganisaties in de regio Noord-Kennemerland
en de Kop van Noord-Holland zijn een gezamenlijke informatiecampagne
gestart. Dit naar aanleiding van een informatiemarkt in het Medisch
Centrum Alkmaar in november 2004. Daar is gebleken dat cliënten en
potentiële cliënten niet (goed) op de hoogte zijn van de keuzevrijheid
in de thuiszorgsector. Tevens blijkt dat zij veelal de weg naar
thuiszorg niet weten te bewandelen.

Mensen blijken niet op de hoogte te zijn van de situaties waarin zij
in aanmerking kunnen komen voor thuiszorg. Tevens is onbekend hoe zij
thuiszorg kunnen aanvragen. Ook het feit dat zij zelf kunnen kiezen van
welke aanbieder zij thuiszorg willen ontvangen is onbekend, constateren
de thuiszorgaanbieders Actie Zorg, Dienstenwinkel, Regionale Thuiszorg,
Thuiszorg Kop van Noord-Holland en ZorgBedrijf Nederland.
 
"Als
thuiszorgaanbieders in deze regio is ons uitgangspunt dat mensen de
beste zorg krijgen in hun persoonlijke situatie. Daarom is het zo
belangrijk dat mensen goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden en
dat ze zelf een keuze kunnen maken," vinden de gezamenlijke
organisaties. "We zijn dan ook geschrokken dat er zoveel onduidelijk is
voor mensen."
De verschillende aanbieders ondernemen nu gezamenlijk
actie om de mensen beter te informeren. Zij beraden zich momenteel over
de verschillende mogelijkheden daarvoor, bijvoorbeeld een gezamenlijke
advertentiecampagne, organiseren van informatiemarkten etc. 
 
Mensen
die thuiszorg nodig hebben en in het bezit zijn van een indicatie voor
zorg gefinancierd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ), kunnen zelf kiezen van welke thuiszorgaanbieder zij
de zorg willen ontvangen. Ook mensen die al thuiszorg ontvangen, maar
niet tevreden zijn over de organisatie die de zorg levert, kunnen
veranderen van thuiszorgorganisatie.
 
Mensen hoeven geen lid te zijn van een thuiszorgorganisatie om thuiszorg te ontvangen. "Veel mensen denken dat, maar dat is ten onrechte."
 
Wie
AWBZ-gefinancierde thuiszorg wenst te ontvangen, moet allereerst
contact opnemen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ, voorheen
RIO). Het CIZ bepaalt of iemand in aanmerking komt voor thuiszorg en de
hoeveelheid zorg die iemand kan krijgen. Het telefoonnummer van het CIZ
in Alkmaar is 072-5670050 en het nummer van het CIZ in Den Helder is
0223-650270.Bij het CIZ kan worden aangeven welke thuiszorgaanbieder de
voorkeur heeft. Het CIZ stuurt de indicatie daarna naar deze aanbieder.
De thuiszorgorganisatie neemt vervolgens contact op met de cliënt over
de inzet van de zorg. Er zijn geen wachtlijsten, dus niemand hoeft lang
op zorg te wachten! 
 
Over de
geleverde thuiszorg, moet de cliënt een eigen bijdrage betalen. Die is
afhankelijk van iemands inkomen. Hiervoor ontvangt de cliënt een
factuur van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze bijdrage is
landelijk vastgesteld, voor alle thuiszorgorganisaties is het tarief
gelijk.

bron: Aktie Zorg