Mondiart uit Best moet stoppen met het
verveelvoudigen van boeddha-schilderijen van een Nederlandse
kunstenares. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank
’s-Hertogenbosch gisteren in kort geding besloten.

Volgens de Stichting Beeldrecht, die
namens de kunstenares optreedt, verhandelt Mondiart schilderijen
die een nabootsing zijn van de schilderijen van de kunstenares.
Hiervoor heeft de kunstenares geen toestemming gegeven, zodat
Mondiart onrechtmatig handelt. De rechter is eveneens van oordeel
dat de uit China afkomstige schilderijen een ongeoorloofde
nabootsing vormen en heeft daarom bepaald dat Mondiart de
verhandeling van die schilderijen moet staken.

Mondiart moet bovendien haar afnemers
verzoeken de door Mondiart geleverde inbreukmakende schilderijen
terug te zenden. Ook heeft de rechter Mondiart bevolen de gehele
voorraad van verveelvoudigde schilderijen ter vernietiging af te
geven aan de kunstenares. De rechter legt een dwangsom op van
15.000 euro per overtreding danwel 1000 euro voor ieder schilderij
waarmee in strijd met het vonnis wordt gehandeld. Voor iedere dag
dat Mondiart in gebreke blijft met de nakoming van de veroordeling
staat een dwangsom van 1000 euro per dag.

bron:Rechtbank 's-Hertogenbosch