Nederland versterkt de ontwikkelingsrelatie met Mongolië. Hiervoor hebben minister Van Ardenne en president Enkhbayar een overeenkomst getekend. Nederland verhoogt ook de jaarlijkse hulp tot 7,5 miljoen euro. Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) maakte dit bekend tijdens haar bezoek aan Mongolië.

Nederland en Mongolië gaan elke twee jaar een politieke dialoog voeren. Daarin staan armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en het behalen van de Millennium Ontwikkelingsdoelen centraal.

Milieu en corruptiebestrijding
De Mongoolse president Enkhbayar heeft Nederland gevraagd om steun bij het opzetten van een duurzame waterhuishouding en bij corruptiebestrijding.

Mongolië lijdt de laatste jaren onder snel opkomende verwoestijning door droogte en overbegrazing. Daardoor gaat veel grasland verloren en sterven bijzondere dier- en plantsoorten uit.

Ook is Mongolië een jonge democratie die kampt met belangenverstrengeling tussen politieke partijen, ambtenaren en nationale hulporganisaties.

Partnerland
Mongolië behoort tot de armste landen in Azië en is een partnerland van Nederland. De samenwerking met Mongolië richt zich vooral op het milieu en water. Het gaat daarbij om behoud van biodiversiteit, watermanagement en veilig drinkwater.

Ook wordt hulp gegeven bij verbetering van het ondernemingsklimaat, goed bestuur en corruptiebestrijding.

Nederland geeft jaarlijks 4 miljoen euro aan ontwikkelingshulp in Mongolië. Dit bedrag wordt vanaf 2007 verhoogd tot 7,5 miljoen euro per jaar.

Bron: BZ