De monniken van de Grieks-orthodoxe
monnikenstaat Athos zijn “diep bedroefd'' door de
toenadering tussen de orthodoxen en paus Benedictus XVI. Zij zijn
gekrenkt door die tekenen van vriendschap, omdat het pausdom
“geenszins van haar ketterse leerstellingen en beleid is
teruggekomen''.

Versterking banden

Benedictus, die versterking van de banden
met de orthodoxie als een prioriteit in zijn beleid beschouwt,
bracht in november een bezoek aan patriarch Bartolomeos I, die
binnen de orthodoxie de primaat is van alle oosterse bisschoppen.
Vorige maand bezocht de Grieks-orthodoxe aartsbisschop
Christodoulos het Vaticaan.

Geestelijk leider

In een verklaring wijst de raad die de
twintig kloosters op Athos vertegenwoordigt, er nog eens op dat de
paus zich ten onrechte als geestelijk leider van alle christenen
beschouwt. Ook keert hij zich tegen de verbreiding van de
geünieerde kerken in Oost-Europa, die in tegenstelling tot de
orthodoxe kerken de paus wel als hoofd van hun kerk erkennen. De
orthodoxen beschouwen Oost-Europa als hun gebied.

Kleine meerderheid

Volgens een bron binnen de raad stemde
slechts een kleine meerderheid voor de tegen de paus gerichte
verklaring. Die persoon noemde het gesprek tussen Benedictus en
Bartolomeos juist "erg positief''.

Zelfbestuur

De berg Athos behoort tot Griekenland,
maar kent een hoge graad van zelfbestuur. Kerkelijk staan de
monniken onder het gezag van de oecumenische patriarch van
Constantinopel. Er staan twintig kloosters, waar meer dan 1000
monniken wonen. Vrouwen mogen er niet komen. Al in de tiende eeuw
leefden op de berg Athos tientallen kluizenaars.

bron:RKK