Woensdagmiddag zal Kees de Ruiter,
directeur van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en
Monumenten (RACM), namens minister Van der Hoeven (OCW), in totaal
32,9 miljoen euro aan subsidiebeschikkingen uitreiken aan de
eigenaren van 56 rijksmonumenten. De feestelijke handeling vindt
plaats in de Grote of Nicolaaskerk in Monnickendam. Deze
rijksmonumenten komen hiervoor in aanmerking in het kader van het
wegwerken van de restauratieachterstanden, waardoor zij op termijn
beter kunnen instromen in de nieuwe instandhoudingregeling, het
Brim. Deze afkorting staat voor Besluit rijkssubsidiëring
instandhouding monumenten.

Het totale aantal van 56 Brim-monumenten,
verspreid over elf provincies, is verdeeld over een groep van 10
monumenten in de categorie woonhuizen en boerderijen, 17 in de
categorie kerkgebouwen, 7 kastelen en buitenplaatsen, 15 molens en
7 monumenten in de categorie overige. Zonder alle gehonoreerde
monumenten hier te willen noemen, gaat het bijvoorbeeld om de
woonhuizen Koetshuis Eikenrode in Nieuw-Loosdrecht en De Rollen in
Groningen. In de categorie kastelen om o.a. kasteel Oranjestein in
Oranjewoud, kasteel Beverweerd in Werkhoven en kasteel Nijenrode in
Breukelen. In de categorie kerken om o.a. Mariapark in Sittard en
de Nieuwe Kerk in Delft. Bij molens gaat het om bijvoorbeeld de
Poldermolen K in Zuidschermer en molen De Verwachting in Tholen. En
tot slot betreft het een groep overige monumenten zoals de
Stadsmuur in Zaltbommel en de Zeepfabriek Bousquet in Delft. De
grootste subsidiebeschikking zal worden uitgereikt aan kasteel
Waardenburg.

De 32,9 miljoen euro maakt onderdeel uit
van de extra 97,5 miljoen euro die door het kabinet tijdens
Prinsjesdag 2005 beschikbaar werd gesteld voor monumentenzorg.
Eigenaren hadden tot 1 september jl. de mogelijkheid om hun
restauratieplannen ter beoordeling aan de RACM voor te leggen.
Vooraf waren duidelijke voorwaarden gesteld. Ten eerste moesten de
kosten van de restauratie in de categorieën woonhuizen en
molens tussen de 300.000 en 500.000 euro liggen. Voor de
categorieën kerkgebouwen, kastelen en buitenplaatsen, en
overige lag dat bedrag tussen 1 en 3 miljoen euro. En ten tweede
moest het monument in een beschermd stads- of dorpsgezicht of op
een beschermde buitenplaats zijn gelegen.

bron:RACM

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular