Tijdens de 1 mei viering zal de politie extra toezicht uitoefenen in de kerkdorpen rondom Hilvarenbeek. Dit extra politietoezicht is nodig om vernielingen, zoals die in het verleden voorkwamen, tegen te gaan. Het slepen met onder andere containers en plantenbakken zal niet meer worden getolereerd en de politie zal daar streng maar rechtvaardig tegen optreden.

De 1 mei viering in de kerkdorpen rondom Hilvarenbeek heeft een geschiedenis. Vroeger, toen de boeren nog op een andere manier werkten dan nu, was het gebruik om "luie" boeren te wijzen op hun verantwoordelijkheden. Het was de bedoeling dat als de boeren klaar waren met het inzaaien en het bewerken van het land voor de zomer, zij hun spullen (lees werktuigen) netjes opruimden zodat er niets op het land achter bleef. Door de plaatselijke jeugd werden de op het land achtergebleven werktuigen dan in de nacht van 30 april op 1 mei opgehaald en op een centrale plaats in het dorp uitgestald. Dit werd gedaan om aan de inwoners van het dorp te laten zien welke boer zich niet aan de regels hield en vaak werd er schande van gesproken.

De jeugd mocht alleen landbouwwerktuigen die op het land achtergebleven waren, ophalen en naar het dorp verslepen. Had echter een boer zijn erf of land met een touw f afscheiding afgezet, dan mocht men daar niet op om die werktuigen mee te nemen. In verschillende dorpen gaat dit gebruik nog steeds op en worden de regels ook nageleefd. Er ontstonden in het verleden natuurlijk ook conflicten tussen de plaatselijke jeugd en de verschillende boeren. Dat werd meestal onderling geregeld, maar het is ook bekend dat er door de boeren in het verleden met hagel op de jeugd werd geschoten om te voorkomen dat men voor "het oog van het kerkvolk" de werktuigen op moest gaan halen.

Wat de jeugd tegenwoordig doet, zoals bijvoorbeeld het slepen van containers, plantenbakken en het plegen van vernielingen, heeft dus niet met dit oude gebruik te maken. De politie zal in de nacht van 30 april op 1 mei zichtbaar aanwezig zijn en tegen vandalen streng maar rechtvaardig optreden.
 
 
bron:Politie Midden en West Brabant