Op dinsdag 19 april wordt voor de tweede keer de Dag van de Leerplicht gehouden. Deze landelijke dag is een initiatief van het Ministerie van OCW in samenwerking met het Projectbureau Handhaving op Niveau. Vrijwel alle gemeenten organiseren à©à©n of meerdere activiteiten om de leerplicht breed onder de aandacht te brengen van scholen, ouders en leerlingen.

Op deze dag vinden in het hele land acties plaats om iedereen die leerplichtig is daadwerkelijk lessen te laten volgen. Ouders/verzorgers die bijvoorbeeld hun kind te laat naar school brengen, worden daarop aangesproken door leerplichtambtenaren. Bij jongeren die onder schooltijd buiten rondhangen wordt gecheckt of zij niet spijbelen. Is dat zo, dan worden ze direct naar school teruggebracht. Sommige scholen worden gecontroleerd op de mate waarin zij spijbelaars aanmelden bij de gemeente, zoals verplicht is. Verder worden jongeren die spijbelen (of hun ouders/verzorgers) die dag gebeld door leerplichtambtenaren.

bron:OCW