Morgen start de provincie Noord Holland een uitgebreid baggerprogramma.
Hiermee moeten de kwaliteit van het water en de hoeveelheid
bergingscapaciteit weer op peil worden gebracht. Het startsein wordt
gegeven in de haven van Schagen.

Het provinciaal
baggerprogramma telt in totaal acht baggerwerken. Het Schagerkanaal
tussen de haven van Schagen en de Stolpen is het eerste traject dat
uitgevoerd wordt. Onderzoek heeft uitgewezen dat het in totaal om
ongeveer 45.000 m3 licht verontreinigd slib gaat, dat in Slootdorp
wordt verwerkt. Naar verwachting worden de werkzaamheden in mei
afgerond. De provincie Noord-Holland en de gemeente Schagen werken nauw
samen bij de uitvoering van de werkzaamheden. Zij willen met de
baggerwerkzaamheden de doorvaarbaarheid van het kanaal vergroten en de
overlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk houden.