De Nederlandse Moslim Raad en de Contact Groep Islam betreuren de uitspraak van minister-president Balkenende en de eerder gedane uitspraak van GroenLinks-fractievoorzitter Halsema waarin zij de fundamentalistische Islam en de Rooms-katholieke kerk onder 'de as van religieus kwaad' rangschikte.

De minister-president vond dat Halsema best wel kritiek mag hebben op de positie van vrouwen in de katholieke kerk, maar vond het niet terecht om alle gelovigen in die kerk op één hoop te gooien met fundamentalistische moslims.

De wijze van formulering van onze christelijke minister-president stuit ons tegen de borst daar ook Nederlandse Moslims niet in één adem genoemd wensen te worden met praktijken waarin vrouwen slachtoffers zijn van verkrachting, uitbuiting, geweld, prostitutie en aids in oorlogsgebieden, waar Halsema aan refereerde.

Om de vele vrouwelijke slachtoffers van de uitwassen van oorlog, hongersnood, analfabetisme, (neo)kolonialisme direct toe te schrijven aan de Islam of aan de Rooms-katholieke kerk is wel een zeer makkelijke en kinderlijke vorm van simplificering van conflicten in de wereld.

Daarnaast dienen ook politici zich te houden aan de scheiding van kerk en staat en moeten zij er voor waken om geen uitspraken over religie te doen.

De Islam is tegen geweld, prostitutie en verkrachting van vrouwen. Als dit voorkomt in Christelijke landen, komt dit niet voor vanwege het Christendom en als dit gebeurt in Islamitische landen dan komt dit ook niet voor vanwege de Islam.

bron: Stichting NMR en Stichting CGI