Op vrijdag 1 juli a.s. bestaat het Mosselkantoor in Yerseke 70 jaar. Deze verjaardag wordt ter plaatse gevierd met belangstellenden onder meer door het tonen van een film over de geschiedenis van de mosselsector. Op diezelfde dag neemt de schelpdiersector eveneens afscheid van veilingmeester Hans Kosten, die na 30 jaar met vervroegd pensioen gaat. Zijn functie wordt overgenomen door Nico van Zantvoort.

In 1935 werd in Bergen op Zoom het Centrale Aan- en Verkoopkantoor van Mosselen opgericht. Alle mosseltransacties liepen voortaan via dit kantoor. Duidelijke handelsafspraken, zoals een minimumprijs moesten voorkomen dat mosselkwekers in financiële problemen kwamen. Tot 1967 werd de mosselhandel gereguleerd. Dit veranderende met de vestiging van de eerste en enige mosselveiling ter wereld in dat jaar, de Nederlandse Mosselveiling in Yerseke. In 1994 verhuisde het kantoor van Bergen op Zoom naar Yerseke om samen met de veiling het huidige Mosselkantoor te vormen.

Het Mosselkantoor staat midden in de mosselwereld. Meerdere organisaties uit de schelpdiersector zijn er gevestigd. Tot de taken van het Mosselkantoor behoren onder meer de bemonstering van mosselen, het toezien op de sanitaire kwaliteit van de schelpdieren en van de productie- en verwatergebieden en uiteraard het houden van de mosselveiling.

De mosselveiling wordt geleid door de veilingmeester. Voorafgaande aan de verkoop van de aangevoerde ladingen, worden de mosselen bemonsterd. Een monster van 2,5 kg wordt geanalyseerd op schelpgrootte, stukstal, netto vleesgewicht en tarra (zoals losse schelpen, zeesterren of pokken). Al deze gegevens worden aan de mosselhandelaren gepresenteerd, zodat zij zich een goede mening kunnen vormen over de kwaliteit van de aangeboden ladingen. Vervolgens kunnen zij via een elektronisch systeem een bod uitbrengen op de mosselen. De hoogste bieder krijgt de partij toegewezen.

Veilingmeester
Ruim 30 jaar was Hans Kosten als veilingmeester verantwoordelijk voor een goed verloop van de mosselveiling. Hij omschrijft die periode als enerverend. "We hebben goede tijden meegemaakt, periodes van investeringen in schepen en bedrijven. We zien ook minder goede tijden. Onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen worden steeds zwaardere eisen gesteld aan de mosselsector." De veilingmeester heeft echter alle vertrouwen in een goede toekomst van de mosselsector. Op 1 juli 2005 draagt hij zijn taak van veilingmeester over aan Nico van Zantvoort, omdat hij in de loop van het jaar met vervroegd pensioen gaat. Ook Nico van Zantvoort is een man die inmiddels zijn sporen in de mosselsector ruimschoots heeft verdiend.

bron:Produktschap Vis